W jakich zawodach testy kognitywne to nie opcja, a wręcz obowiązek zatrudniającego? Sprawdźmy!

Jednym z najnowszych trendów w rekrutacji i zarządzaniu zasobami ludzkimi są testy kognitywne. Nic w tym dziwnego: pozwalają na obiektywne przyjrzenie się kandydatowi i zaprojektowanie jego ścieżki rozwoju. Dowiedz się, w jakich branżach są już standardem.

Czym są zdolności kognitywne?

Sposób postrzegania rzeczywistości, interpretacji faktów, wyciągania wniosków i podejmowania decyzji to kluczowy element charakterystyki każdej osoby. Odgrywa szczególną rolę w przypadku kandydatów na rynku pracy. Zdolności poznawcze, takie jak zdolność do pozyskiwania, postrzegania i wykorzystywania informacji, przekłada się na jakość wykonywanych obowiązków, efektywność oraz umiejętność przystosowywania się do nowych uwarunkowań i uczenia się. 

To właśnie te obszary pozwalają scharakteryzować zdolności kognitywne. Umiejętności rozwinięte w wysokim stopniu to jedna z najczęściej poszukiwanych cech przez samych rekruterów. W połączeniu z wysokimi wynikami oceny kompetencji niezbędnych na danym stanowisku oraz umiejętności miękkich charakteryzują kandydata idealnego, który doskonale da sobie radę w każdym środowisku i realizacji każdego zadania.

W jakich branżach warto badać inteligencję kognitywną?

Zdolności poznawcze odnoszą się do wrodzonej inteligencji, która w znacznym stopniu warunkuje sposób myślenia i tempo przetwarzania informacji. Testy kognitywne warto przede wszystkim stosować w tych branżach, w których wymagane jest logiczne myślenie i kompetencje analityczne. Wysoka inteligencja kognitywna powinna charakteryzować chociażby przedstawicieli dynamicznie rozwijającego się sektora IT, w tym programistów, testerów czy analityków biznesowych. 

Jest niezbędna w przypadku wielu innych zawodów technicznych, przede wszystkim stanowisk inżynierskich, ale również innych obszarów wymagających rozwiązywania problemów i analitycznego myślenia. Poza tym – niezależnie od branży – kognitywne umiejętności są kluczowym elementem warsztatu managerów średniego i wyższego szczebla.

Skorzystaj z testu na funkcje kognitywne

Jeden z podstawowych problemów specjalistów HR dotyczy ograniczonych możliwości weryfikacji kompetencji kandydatów. Wielu z nich nie da się ocenić w sposób w pełni obiektywny, często na wynik wpływają również uprzedzenia. Tych wad są jednak pozbawione testy analizujące zdolności poznawcze. Co więcej: dzięki dobraniu odpowiedniej metodologii mogą być nie tylko wygodne dla samego kandydata, ale również po prostu przydatne z perspektywy jego rozwoju zawodowego.

Dzięki temu idealnie sprawdzają się w procesach rekrutacji oraz zarządzaniu organizacją. Można je zastosować w każdej branży i idealnie dostosować do potrzeb dowolnej organizacji czy charakterystyki wybranego kandydata.

Poznaj bliżej swoich pracowników

Testy kognitywne są coraz częściej wykorzystywane nie tylko podczas rekrutacji i na samym początku współpracy. Zaleca się również stosowanie ich później w ramach rozwoju kompetencji zespołów. Poznanie zdolności poznawczych konkretnego talentu pozwoli lepiej projektować jego ścieżkę kariery, co przełoży się również na korzyści z perspektywy samej organizacji. 

Test na funkcje kognitywne można wykorzystać jako stały element procesu awansów wewnętrznych, zwłaszcza w kontekście promocji na stanowiska managerskie i dyrektorskie lub transferów wewnętrznych pomiędzy działami i różnymi obszarami działania.   

Odkrycia Tygodnia