Szkolne koła pierwszej pomocy

Drużyna: Swarzędzka Grupa Ratownicza HOPR

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Politechnika Poznańska

Opis projektu: Projekt obejmuje założenie szkolnych kół pierwszej pomocy i prowadzenie w ciągu roku szkoleń z pierwszej pomocy dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się na terenie Gminy Swarzędz. Będą one prowadzone przez wyszkoloną grupę harcerzy, będących ratownikami Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pragniemy dotrzeć do jak najszerszego grona uczniów, dostosowując poziom i zakres materiału do odbiorców.

 

LICZBA GŁOSÓW: 1564