Szachy dla niewidomych

Szachy dla niewidomych

Drużyna: Szach Mat

Uczelnia:
Akademia Górniczo-Hutnicza

Opis projektu:
Celem projektu „Szach Mat” jest skonstruowanie szachów przeznaczonych dla osób niewidomych oraz słabowidzących. Projekt zakłada zaprojektowanie oraz wykonanie figur szachowych i szachownicy, w sposób umożliwiający osobom niewidomym łatwe rozpoznawanie figur, miejsca na szachownicy, a także sprawne i bezbłędne poruszanie się po polu gry. Zastosowanie nowych technologii (m.in. druk 3D) oraz rozwiązań magnetyczno-mechanicznych pozwoli graczom na łatwe poruszanie się po szachownicy.