Świat
Młodych Badaczy

Świat<br/>Młodych Badaczy

Świat Młodych Badaczy to nasz autorski projekt edukacyjny, który kierujemy do uczniów 2-4 klas szkół podstawowych. Poprzez realizację 90-minutowych warsztatów interaktywnych chcemy zainteresować dzieci światem nauki oraz zachęcić je do własnego pogłębiania wiedzy.

Pod okiem naszych wykwalifikowanych edukatorów uczniowie przeprowadzają proste eksperymenty badawcze. Zachęcamy ich do zadawania pytań, wysnuwania hipotez oraz samodzielnego poszukiwania odpowiedzi. Taka forma zajęć uczy samodzielnego myślenia oraz kieruje zainteresowania dzieci w kierunku przedmiotów ścisłych.