Reaguj działaj pomagaj

Drużyna: OSP Wielmoża

Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, AWF w Krakowie

Opis projektu: Celem naszego projektu jest poszerzanie wiedzy w zakresie odpowiedniego reagowania w przypadku zagrożenia życia, doskonalenie ich umiejętności udzielania pierwszej pomocy, wprowadzenie zasad samoobrony, odpowiedniego reagowania na wypadek oszustwa a także przeprowadzenie szkoleń w zakresie umiejętności miękkich przydatnych na terenach wiejskich. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zorganizowanie cyklu atrakcyjnych warsztatów, które będą skierowane do osób w różnym przedziale wiekowym.

 

LICZBA GŁOSÓW: 4446