Wolontariat
pracowniczy

Wolontariat<br/> pracowniczy

W Henklu wspieramy zaangażowanie społeczne naszych pracowników w ramach światowego programu wolontariatu pracowniczego Make an Impact on Tomorrow (MIT). Każdy obecny i emerytowany pracownik może zgłosić projekt o charakterze społecznym, edukacyjnym, ekologicznym, prozdrowotnym czy socjalnym, w który chce się zaangażować. W zamian za to oferujemy wsparcie finansowe, w formie naszych produktów oraz/lub w postaci dodatkowych dni płatnego urlopu wypoczynkowego koniecznych do realizacji projektów. Odbudowa placów zabaw, modernizacje szkół, remonty w domach dziecka, organizowanie obozów dla dzieci z ubogich rodzin, wsparcie Młodzieżowych Klubów Sportowych czy Lokalnych Ośrodków Kultury, rewitalizacja terenów zielonych (aleje spacerowe czy parki dla psów) – to tylko kilka przykładów inicjatyw podejmowanych przez naszych pracowników.

Program MIT od początku swojego istnienia (1998 r.) wsparł ponad 12,800 projektów na całym świecie w ponad 50 krajach.

Dzięki Programowi MIT Henkel może wspierać potrzebujące środowiska, ale także daje możliwość rozwoju swoich pracowników, którzy dzięki osobistemu zaangażowaniu mają realny wpływ na środowiska, w pobliżu których mieszkają i żyją na co dzień.

W latach 2012-2016 nasi pracownicy na całym świecie:

• otrzymali 922 dni wolnych od pracy, aby wspierać projekty społeczne
• uzyskali wsparcie finansowe o łącznej kwocie 39 607 mln Euro (dotacje finansowe oraz produktowe) na realizację projektów wolontariackich