EBEC Challenge Gdańsk

Drużyna: EBECOWCY

Uczelnia: Politechnika Gdańska

Opis projektu: Środki z projektu zostaną wykorzystane na organizację konkursu inżynierskiego skierowanego do studentów kierunków technicznych Politechniki Gdańskiej. Uczestnicy będą mieć okazję wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów, rozwiązując praktyczne problemy społeczne. Połączenie wykorzystania teorii z umiejętnością kreatywnego myślenia jest cenioną wartością wśród pracodawców.

 

LICZBA GŁOSÓW: 4127