Co to jest wolontariat pracowniczy?

‍Czym jest wolontariat pracowniczy i co warto o nim wiedzieć? Kiedy można mówić o świadczeniu takich usług? Wreszcie, w jakich warunkach może on przydać się w firmie? Sprawdźmy!

Dlaczego pracownicy powinni być wolontariuszami i jakie są tego korzyści?

O wolontariacie pracowniczym mówimy wtedy, gdy pracownik firmy, dużej lub małej, angażuje się w nieodpłatną pracę na rzecz swoich kolegów i/lub społeczności lokalnej. W tym sensie można go postrzegać jako rodzaj społecznej odpowiedzialności biznesu, który pomaga wspierać działania podejmowane w miejscu pracy. 

Może to być praca na poziomie osobistym lub zawodowym, a korzyści z niej płynące obejmują zarówno wzrost wydajności i budowanie zespołu, jak i poprawę stanu zdrowia i szczęścia. Niektóre firmy mogą nawet oferować nagrody finansowe za wolontariat, podczas gdy inne mogą traktować go jako narzędzie do przyciągania talentów i promowania zaangażowania obywatelskiego wśród pracowników. 

Korzyści są liczne i zróżnicowane, ale ostatecznie sprowadzają się do prostej idei: pracownicy, którzy angażują się w wolontariat, czują się lepiej sami ze sobą i swoim miejscem w społeczeństwie.

Pracownicy firmy, którzy mogą poświęcać swój czas na wolontariat, będą bardziej wydajni i szczęśliwsi, ponieważ będą mogli wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie dla dobra całej społeczności. Pracownicy, którzy mogą pracować jako wolontariusze, będą też lepiej przygotowani do radzenia sobie z wymaganiami związanymi z ich pracą. 

Wolontariat przynosi wiele korzyści związanych z redukcją stresu, takich jak zmniejszenie napięcia, poprawa samooceny i umiejętność radzenia sobie z presją. Pracownicy, którzy uczestniczą w programie wolontariatu pracowniczego, mogą także rozbudowywać swoje CV, tworzyć sieci kontaktów oraz nawiązywać kontakty zawodowe i osobiste poza pracą.

Jak zaangażować pracowników w program wolontariatu?

Ważne jest, by informować pracowników o korzyściach płynących z udziału w programie i zachęcać ich do zaangażowania się. Aby stworzyć udany program wolontariatu, musisz być proaktywny i mieć jasną wizję. Stwórz kulturę wolontariatu i uczyń ją widoczną. 

Ułatw pracownikom zapisywanie się na wolontariat. Możesz wykorzystać platformy mediów społecznościowych, takie jak Facebook i Instagram, aby informować o nadchodzących wydarzeniach i zachęcać pracowników do zapisywania się na wolontariat. 

Nawiąż współpracę z organizacjami non-profit w Twojej społeczności, które poszukują wolontariuszy. Wiele organizacji non-profit poszukuje wolontariuszy, którzy mogą pomóc w realizacji różnych zadań. Organizacje non-profit można znaleźć na stronach internetowych, takich jak Volunteer Match. 

Współpracując z organizacjami non-profit, upewnij się, że przestrzegasz wszystkich przepisów lokalnych i krajowych. Możesz także stworzyć programy, w ramach których pracownicy będą mogli poświęcać swój czas na projekty istotne dla działalności firmy. Na przykład pracownicy mogą opracować plan marketingowy dla kanałów mediów społecznościowych firmy.

Co pracownicy zyskują dzięki programowi wolontariatu sponsorowanemu przez pracodawcę?

Pracownicy, którzy poświęcają swój czas na wolontariat, będą pracować wydajniej, ponieważ będą mieli jaśniejszy umysł i bardziej otwartą perspektywę. Wolontariat pomoże im się odstresować, dzięki czemu będą bardziej skłonni do podejmowania zdrowych decyzji w życiu zawodowym i osobistym. 

Pracownicy, którzy uczestniczą w wolontariacie pozazawodowym, będą mieli prawdopodobnie wyższy poziom satysfakcji z pracy, będą chętniej pozostawać na swoim stanowisku dłużej i będą mieli większe szanse na awans. Pracownicy, którzy uczestniczą w programie wolontariatu pracowniczego, będą mieli różne doświadczenia w zależności od pełnionych przez siebie funkcji w firmie. 

Na przykład ci, którzy są wolontariuszami w dziale marketingu i PR, mogą mieć największy wpływ na społeczności, w których żyją, ponieważ będą mieli dostęp do różnych grup odbiorców i zainteresowań. Mogą także doświadczyć najbardziej znaczących działań w ramach wolontariatu, ponieważ ich praca skupia się wokół tematów istotnych dla ich firmy.

Jak zorganizować udany dzień wolontariatu w miejscu pracy?

Aby dzień wolontariatu był udany, powinieneś poinformować pracowników o tym wydarzeniu i przekazać im listę zadań do wykonania w ramach wolontariatu. W ten sposób stworzysz poczucie celu dla pracowników, którzy poświęcają swój czas, a oni sami poczują się bardziej zaangażowani. 

Zaproś do udziału w wolontariacie społeczność lokalną i organizacje pozarządowe z Twojej okolicy. Pozwoli to pracownikom zaangażować się w życie społeczności i poznać różne osoby i problemy. Zapewnij pracownikom odpowiednią różnorodność zadań wykonywanych w ramach wolontariatu, aby się nie nudzili. 

Różne tematy i zagadnienia są bardziej interesujące niż powtarzanie w kółko tego samego. Aby wolontariat był efektywny, ważne jest, by zapewnić mu wystarczająco dużo czasu. Jeśli pracownicy mają wrażenie, że ich wolontariat jest zbyt krótki, mogą czuć się sfrustrowani.

Wolontariat pracowniczy – podsumowanie

Wolontariat pracowniczy to świetny sposób na to, by pracownicy udzielali się w swoich społecznościach, odstresowywali się i zdobywali nowe umiejętności. Prowadząc udane programy wolontariatu, ważne jest, by informować pracowników o korzyściach płynących z wolontariatu, zapewnić im jasne wskazówki dotyczące wolontariatu i umożliwić im angażowanie się w różne działania wolontariackie.

Dbając o klientów i pracowników, pomaga w rozpoznawaniu marki i wzmacnia zaufanie do działań marketingowych typu word-of-mouth. Ponadto sprawia, że pracownicy są zadowoleni, ponieważ tworzy poczucie wspólnoty wykraczające poza pracę. Biorąc pod uwagę te dodatkowe korzyści, łatwo zrozumieć, dlaczego wiele firm decyduje się na ten sposób zaangażowania i oferuje swoim pracownikom możliwość udziału w projektach wolontariackich.

Odkrycia Tygodnia