Wolontariat
pracowniczy

Wolontariat<br/> pracowniczy

W Henklu wspieramy zaangażowanie społeczne naszych pracowników w ramach światowego programu wolontariatu pracowniczego Make an Impact on Tomorrow (MIT). Każdy obecny i emerytowany pracownik może zgłosić projekt o charakterze społecznym, edukacyjnym, ekologicznym, prozdrowotnym czy socjalnym, w który chce się zaangażować. W zamian za to oferujemy wsparcie finansowe, w formie naszych produktów oraz/lub w postaci dodatkowych dni płatnego urlopu wypoczynkowego koniecznych do realizacji projektów. Odbudowa placów zabaw, modernizacje szkół, remonty w domach dziecka, organizowanie obozów dla dzieci z ubogich rodzin, wsparcie Młodzieżowych Klubów Sportowych czy Lokalnych Ośrodków Kultury, rewitalizacja terenów zielonych (aleje spacerowe czy parki dla psów) – to tylko kilka przykładów inicjatyw podejmowanych przez naszych pracowników.

LICZBY:

  • Wsparliśmy już ponad 2 265 projektów na całym świecie, na które przeznaczyliśmy do tej pory 8 238 000 euro. Pomogliśmy w ten sposób ponad 1 358 108 osobom.
  • Pracownicy polskiego oddziału Henkla w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowali 75 projektów społecznych na rzecz lokalnych społeczności, które firma wsparła kwotą 875 tys. zł. Projekty te zmieniły na lepsze życie ponad 15 000 osób.

POLSKA

  • W ciągu ostatnich 5 lat (2011-2015) pracownicy polskiego oddziału Henkla zrealizowali 75 projektów społecznych na rzecz lokalnych społeczności, które firma wsparła kwotą 875 tys. zł. Projekty te zmieniły na lepsze życie ponad 15 000 osób.
  • W pierwszej połowie 2016 r. 13 projektów otrzymało wsparcie na łączną kwotę ponad 155 tys. zł.

GLOBALNIE

  • Na projekty charytatywne na całym świecie przeznaczyliśmy do tej pory 8 238 000 euro.
  • Nasi pracownicy otrzymali łącznie 284 dni dodatkowo wolnych od pracy na realizacje projektów społecznych.
  • Zapewniliśmy wsparcie ponad 1 358 108 osobom.
  • Wsparliśmy już ponad 2 265 projektów.